דמיון מודרך – 4 מפגשים


מפגש 1

-דמיון מודרך בדרך הקלה
-תבנית ליצירת דמיון מודרך
-מה המשמעות של חמשת החושים בדמיון מודרך?
-דוגמאות והסבר לדמיון מודרך

מפגש 2

-סמלים ודימויים – השפה של התת מודע
-דמיון מודרך ודמיון נובע
-מה עושים כשלא רואים כלום ?

מפגש 3

-סוגי דמיון מודרך
-מדיטציות לחיבור
-מדיטציות לשחרור
-מדיטציות להעצמה
-איתור אמונות מגבילות , טראומות ושחרורן
-התנסות

מפגש 4

-יצירת דמיון מודרך והמשך התנסות

לפרטים והרשמה